Cena právních služeb

Cena právních služeb je primárně dána dohodou advokáta a klienta, klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi.

Uplatňuje se buď odměna formou hodinové sazby, odměna za jednotlivé úkony právní služby či za celý soubor poskytovaných služeb, případně procentní odměna, přičemž cena se odvíjí od složitosti a časové náročnosti věci.

Nedojde – li k dohodě o ceně právních služeb, má advokát právo na odměnu podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif).

Předběžná cena právních služeb a platební podmínky budou s klientem dohodnuty při prvním projednání kauzy, vždy s ohledem na její časovou a odbornou náročnost.

Advokát může před zahájením poskytování právních služeb žádat složení přiměřené zálohy.

Po ukončení poskytování právních služeb vystaví advokát klientovi vyúčtování.

Potvrzení

Na žádost klienta - spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

Mimosoudní řešení sporů

S účinností od února 2016 je k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a jeho klientem spotřebitelem příslušná Česká advokátní komora. Podrobnější informace naleznete na www.cak.cz

Zpracování osobních údajů

Naše metodika ke zpracování osobních údajů je z nahlédnutí ZDE.