Advokátní kancelář Jana Dlouhá

Nabízíme Vám kvalifikované řešení Vašich právních záležitostí, preciznost, efektivitu, flexibilitu a vysoké pracovní nasazení.

advokátka Jana Dlouhá

O mně

Mgr. Bc. Jana Dlouhá LL.M.

advokátka Jana Dlouhá

Moje advokátní kancelář sídlí ve Velkém Meziříčí. Zaměřuji se na poskytování právních služeb v oblasti občanského, rodinného, obchodního a správního práva, na vymáhání pohledávek, a zastupování před soudy, a to včetně exekučních a insolvenčních řízení.

Mým cílem je efektivní a důsledné vymáhání práva všemi zákonnými prostředky stejně jako rychlá a odborná právní pomoc klientům. Kladu důraz na srozumitelné a vstřícné jednání a individuální přístup ke každému klientovi.

Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v bakalářském oboru právní specializace – právo sociálního zabezpečení. Jelikož se mi právo stalo velkým koníčkem, přidala jsem si k bakalářskému oboru následně i obor pětiletý magisterský, a to právo a právní věda, který jsem dokončila v roce 2010. Do advokacie jsem nastoupila v roce 2007 ještě jako právní praktikantka při studiu právnické fakulty. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2010 jsem pracovala jako advokátní koncipienta v renomované brněnské advokátní kanceláři. Koncipientskou praxi jsem zakončila na sklonku roku 2013 vykonáním advokátní zkoušky. Od roku 2015 působím jako samostatná advokátka ve Velkém Meziříčí. Jelikož se právo stále mění, považuji za nezbytné se neustále vzdělávat. V lednu 2022 jsem obdržela osvědčení České advokátní komory o absolvování dalšího vzdělávání advokátů. V lednu 2023 jsem pak úspěšně zakončila studium na Ústavu práva a právní vědy v oboru korporátního práva a získala titul LL.M.

Právní služby

Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech

ikona Smluvní agenda

Smluvní agenda

Vypracování nebo revize smluv dle individuálních potřeb klienta.

ikona Rodinné právo

Rodinné právo

Právní služby ve věci rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, péče o dítě a výživného, úpravy styku rodiče s dítětem.

ikona Nemovitosti

Nemovitosti

Právní služby v souvislosti s převodem vl. práva k nemovitosti, včetně služby advokátní úschovy kupní ceny, zastupování ve správním řízení před katastrálním úřadem, příprava veškerých typů smluv týkajících se nemovitostí.

ikona Zastupování poškozeného v trestním řízení

Zastupování poškozeného v trestním řízení

Příprava trestního oznámení, přihlášení škody do trestního řízení a zastupování poškozeného.

ikona Korporátní právo

Korporátní právo

Zastupování na valných hromadách, v řízení před rejstříkovými soudy, vypracování listin potřebných pro zápisy změn korporací nebo družstev do veřejných rejstříků.

ikona Insolvenční právo

Insolvenční právo

Právní pomoc dlužníkům s přípravou a podáním návrhu na povolení oddlužení, vypracování dokumentů a zastupování věřitelů při podání insolvenčního návrhu či přihlášení pohledávek.

ikona Zastupování klientů v soudním či správním řízení

Zastupování klientů v soudním či správním řízení

Právní služby v zastupování žalobce i žalovaného v civilním soudním řízení, exekučním řízení či rozhodčím řízení, zastupování účastníků správního řízení, včetně řízení přestupkového.

Cena právních služeb

Cena právních služeb je primárně dána dohodou advokáta a klienta, kladu důraz na individuální přístup ke každému klientovi

Uplatňuji buď odměnu formou hodinové sazby, odměnu za jednotlivé úkony právní služby či za celý soubor poskytovaných služeb, případně procentní odměnu, přičemž cena se odvíjí od složitosti a časové náročnosti věci.

Nedojde – li k dohodě o ceně právních služeb, má advokát právo na odměnu podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif).

Předběžná cena právních služeb a platební podmínky je vždy s klientem dohodnuta při prvním projednání kauzy, a to s ohledem na její časovou a odbornou náročnost. Před zahájením poskytování právních služeb mohu požádat složení přiměřené zálohy.

Po ukončení poskytování právních služeb vystavím klientovi vyúčtování.

Potvrzení

Na žádost klienta - spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

Mimosoudní řešení sporů

S účinností od února 2016 je k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokátem a jeho klientem spotřebitelem příslušná Česká advokátní komora. Podrobnější informace naleznete na www.cak.cz

Zpracování osobních údajů

Metodika mé advokátní kanceláře ke zpracování osobních údajů je z nahlédnutí zde.

Kontakt

Pro sjednání schůzky mne prosím neváhejte kontaktovat.

Mgr. Bc. Jana Dlouhá, LL.M. advokát
Náměstí 81/5 594 01 Velké Meziříčí

Sídlíme v budově oční optiky Němec v prvním patře.

Kancelář

ID Datové schránky: x8x58e6
Č.b.ú. 2111859001/2700 (UniCredit bank, a.s. )
Evidenční číslo advokáta u České advokátní komory 16340
IČ 04116518